PRIVATUMO POLITIKA IR DRAUGŲ KLUBO TAISYKLĖS

 • I. Kliento asmeniniai ir kontaktiniai duomenys bei bendrosios taisyklės


  1. Šios Taisyklės nustato bendrąsias naudojimosi Klubo programos naudomis sąlygas, supažindina su asmens duomenų tvarkymu ir privatumo politika.
  2. Nariu gali tapti fiziniai asmenys nuo 20 metų, kurie tinkamai užpildo Anketą.
  3. Ši anketa užpildoma FIZINIO ASMENS (toliau – Klientas), kurio duomenys nurodomi anketoje žemiau. Anketa užpildoma norint prisijungti prie Draugų Klubo (toliau – Klubas).
  4. Anketa užpildoma fizinėje VYNO KAMBARYS parduotuvėje arba www.vynokambarys.lt.
  5. Anketoje nurodytų duomenų valdytojas yra AMKA VYNO KAMBARYS (UAB „AMKA“) PARDUOTUVĖ (toliau – Pardavėjas).
  6. Anketoje nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi siekiant atpažinti parduotuvėje Klientą, pateikus asmens dokumentą arba registruojantis www.vynokambarys.lt bei suteikti galimybę pateikti specialius pasiūlymus nealkoholiniam vynui, gaiviesiems gėrimams, kitiems nealkoholiniams produktams, dalintis informacija apie vykstančius renginius, informuoti apie naujienas.
  7. Klientas, užpildęs Anketą fizinėje parduotuvėje arba pažymėjęs laukelį svetainėje www.vynokambarys.lt, kad susipažino su privatumo politika ir Klubo taisyklėmis, patvirtina, jog susipažino su skelbiama Privatumo politika ir Klubo taisyklėmis.
  8. Renkami Kliento duomenys: vardas, pavardė, kontaktinis telefono numeris, ektroninio pašto adresas, Facebook paskyros pavadinimas.
  9. Pažymėdamas anketoje at svetainėje, jog susipažino su Privatumo politika ir Draugų Klubo taisyklėmis, klientas patvirtina, jog sutinka, kad:
  9.1. vardas, pavardė, kontaktinis telefono numeris ar elektroninis paštas bus tvarkomi siekiant identifikuoti Klientą bei pateikti jam specialius pasiūlymus nealkoholiniam vynui bei gaiviesiems gėrimams.
  9.2. jam bus siunčiami asmeniniai pasiūlymai elektroniniu paštu, SMS žinutėmis ar Kliento nurodytu adresu tam, kad galėtume specialiai Klientui pateikti pritaikytus išskirtinius asmeninius pasiūlymus nealkoholiniams gėrimams, informuoti apie su jais susijusias naujienas, parodas, renginius.
  9.3. jam bus siunčiami asmeniniai pasiūlymai Facebook žinute, kad galėtume specialiai Klientui pateikti pritaikytus išskirtinius asmeninius pasiūlymus nealkoholiniams gėrimams, informuoti apie su jais susijusias naujienas, parodas, renginius.

  Jeigu Klientas persigalvojo ir nori atšaukti duotą sutikimą, prašome susisiekite su mumis el. paštu adresu amka@amka.lt


  10. Pardavėjas gali vienašališkai panaikinti narystę, apie tai neįspėjęs iš anksto, jei Klientas klaidingai nurodė savo duomenis.
  11. Apie Privatumo politikos ir Klubo taisyklių pasikeitimus Klientas informuojamas nurodytais anketoje kontaktais. Jei kontaktiniai duomenys pasikeitė, o Klientas neinformavo Pardavėjo, bus laikoma, kad informacija apie pasikeitimus yra perduota.


  II. Privatumo Politika

  1. Bendrosios nuostatos.
  1.1 Ši privatumo politika reglamentuoja AMKA VYNO KAMBARYS (UAB „AMKA“) fizinių ir elektroninės PARDUOTUVĖS (toliau – Pardavėjas) ir Kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
  1.3 Jūsų asmens duomenis rinksime, laikysime ir naudosime vadovaudamiesi Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu Nr. 2016/679 (toliau – „BDAR“) ir kitų teisės aktų nuostatomis.
  2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas.
  2.1 Pardavėjas vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
  2.1.1 Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
  2.1.2 Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
  2.1.3 Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
  2.1.4 Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
  2.1.5 Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.
  2.1.6 Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
  2.2 Žemiau pateikiamoje lentelėje nurodoma, kokiais tikslais tvarkomi atitinkami asmens duomenys:

  Duomenų tvarkymo tikslas Asmens duomenų kategorija Duomenų tvarkymo pagrindas
  Registracija platformoje Vardas, el. pašto adresas, Sutarties sudarymas ir vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. b p.)
  Prekių užsakymų apdorojimas Vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, kita jūsų pateikta informacija Sutarties sudarymas ir vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. b p.)
  Sąskaitų išrašymas Vardas, pavardė, užsakymo numeris, el. pašto adresas, telefono numeris Sutarties sudarymas ir vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. b p.)
  Tiesioginės rinkodaros pranešimų siuntimas elektroniniu paštu, telefonu bei socialiniuose tinkluose El. pašto adresas, vardas, pavardė, Facebook paskyros pavadinimas, telefono numeris Sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a p.)
  Jūsų užklausų apdorojimas Telefono numeris, vardas, pavardė, užsakymo numeris, kita jūsų pateikiama informacija Sutarties sudarymas ir vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. b p.)

  3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims.
  3.1 Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami trečiosioms šalims:
  3.1.1. kai turime jūsų sutikimą perduoti asmens duomenis,
  3.1.2. kai pasitelkiame kitus paslaugų teikėjus tam, kad galėtume vykdyti sutartį su Jumis;
  3.1.3. kai vyksta teisiniai ginčai su Jumis, duomenys gali būti perduodami advokatams, išieškojimą vykdantiems subjektams;
  3.1.4. kitais atvejais, kai tai yra reikalinga pagal įstatymus.
  3.2. Į valstybes, esančias už Europos ekonominės erdvės ribų, jūsų asmens duomenis perduodame, jei tai būtina siekiant šioje Privatumo Politikoje nurodytų tikslų. Konkrečiau, jūsų asmens duomenys už Europos Ekonominės Erdvės ribų perduodami:
  - Facebook Inc. (Jungtinės Amerikos Valstijos)
  4. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas.
  4.1. Jūs turite teisę bet kada keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją pranešdamas apie tai el. pašto adresu: amka@amka.lt
  5. Jūsų teisės.
  5.1. Turite teisę būti informuoti, kokius duomenis renkame ir naudojame, prašyti prieigos prie duomenų arba jų kopijos (teisė susipažinti).
  5.2. Jūs turite teisę reikalauti, kad netikslūs duomenys būtų ištaisyti, o neišsamūs duomenys būtų papildyti, atsižvelgiant į duomenų rinkimo ir naudojimo pobūdį.
  5.3.Jūs turite teisę prašyti, kad jūsų duomenys būtų pašalinti, jei tam turite pagrįstą priežastį.
  5.4. Jūs turite teisę reikalauti, kad jūsų duomenų rinkimas ir naudojimas būtų apribotas, su sąlyga, kad laikomasi įstatymais numatytų kriterijų.
  5.5.Atsižvelgiant į įstatymų numatytus kriterijus, turite teisę gauti jūsų pateiktus duomenis struktūriniu, įprastai naudojamu bei kompiuterio skaitomu formatu ir perkelti šiuos duomenis kitam valdytojui arba, kai techniškai įmanoma, galite prašyti, kad šiuos duomenis perkeltų AMKA.
  5.6.Jūs turite teisę nepatirti automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamų sprendimų, įskaitant profiliavimą, poveikio, kai tokie sprendimai turi jums teisinių ar panašiai reikšmingų pasekmių, nebent tenkinamos įstatymais nustatytos tokio automatinio sprendimų priėmimo sąlygos.
  5.7. Jūs turite teisę bet kada atsiimti mums duotą sutikimą. Toks atšaukimas neturės įtakos prieš atšaukimą vykdyto rinkimo ir naudojimo, pagrįsto duotu sutikimu, teisėtumui.

  Dėl savo teisių įgyvendinimo visada galite kreiptis el. paštu adresu amka@amka.lt


  III. Slapukai


  1. Kas yra slapukai?
  Slapukai - tai nedidelės rinkmenos - failai, kurie siunčiamas į vartotojo naršyklę ir vartotojo pasirinkimu išsaugomi joje. Ši informacija naudojama įsiminti vartotojo nustatymams, kad būtų užtikrintas geriausias įmanomas tinklapio naudojimas, funkcionalumas, naršymas, palengvinama prieiga prie informacijos.
  Slapukai gali būti funkciniai, techniniai arba būtinieji, analitiniai, trečiųjų šalių naudojami slapukai.
  Techniniai arba būtinieji slapukai naudojami atvaizduoti svetainės turinį jūsų įrenginyje. Jų pagalba užtikrinama svetainės funkcionalumas bei prisitaikymas vartotojo poreikiams, pvz. svetainės atvaizdavimo pritaikymas vartotojo ekrano dydžiui. Techniniai slapukai taipogi užtikrina, kad, jei vartotojas davė sutikimą, jam nebereikės kaskart pakartotinai to daryti, lankantis mūsų svetainėje. Šie slapukai nerenka jokios informacijos apie vartotoją.
  Funkciniai slapukai naudojami norint išsaugoti informaciją apie vartotojo pasirinktus nustatymus svetainėje, pvz. išsaugoto pasirinktą kalbą, registracijos duomenis ir pan. Funkciniai slapukai svetainę padaro funkcionalią ir patogią. Šie slapukai nerenka jokios informacijos apie vartotoją.
  Analitiniai slapukai naudojami rinkti statistinę svetainės informaciją, rinkodaros kampanijų veiksmingumą, lankytojų skaičių ir pan. Surinkta informacija yra bendrinė. Analitiniai slapukai padeda svetainės valdytojui gerinti svetainės patogumą ir turinį.
  Trečiųjų šalių naudojami slapukai – tai slapukai, kuriuos naudoja labai mažas atrinktų partnerių ratas, kuris reikalingas svetainės veiklai. Pvz. „Google Analytics“ slapukai leidžia analizuoti, kaip naudojama svetainė, „Facebook“ slapukai reikalingi socialinio pasidalijimo funkcijai. Trečiosios šalys neturi prieigos prie vartotojo asmeninių duomenų.

  2. Kokius slapukus mes naudojame?

   

  Slapuko pavadinimas Slapuko tikslas bei paskirtis Galiojimo laikas
  Tinklalapio slapukai
  hl Skirtas vartotojo svetainės kalbos pasirinkimo išsaugojimui 1 metai
  PHPSESSID Skirtas svetainės funkcionalumo vientisumo užtikrinimui Pasibaigus naršymo sesijai
  session Skirtas sesijos metu suteikti galimybę vartotojui greičiau naršyti puslapyje 2 val. nuo įdiegimo ar atnaujinimo
  user_id Skirtas vartotojo identifikavimui 100 dienų
  cookieconsent_status Skirtas išsaugoti vartotojo sutikimą su slapukų naudojimu 1 metai
  attr_filter_clear_all Skirtas sesijos metu tinkamo prekių filtravimo veikimo užtikrinimui Pasibaigus naršymo sesijai
  Google Analytics slapukai
  _gat, _ga, _git Google Analytics slapukas, skirtas vartotojams atskirti. 2 metai
  __utma Google Analytics slapukas, skirtas atskirti lankytojus ir naršymo sesijas. 2 m. nuo įdiegimo/atnaujinimo
  __utmb Google Analytics slapukas, skirtas naujų sesijų nustatymui. 30 min. nuo įdiegimo/atnaujinimo
  ___utmc Google Analytics slapukas, skirtas naujų lankytojų nustatymui Pasibaigus naršymo sesijai
  __utmt Google Analytics slapukas, suteikiantis informaciją, kaip vartotojas pasiekia puslapį. 6 mėn. nuo įdiegimo/atnaujinimo
  __utmz Google analytics slapukas, saugantis kintamus lankytojo duomenis. 6 mėn. nuo įdiegimo/atnaujinimo
  __utmz1P_JAR, APISID, CONSENT, HSID, NID, SAPISID, SSID, SID Google Analytics slapukas, skirtas sesijos įgalinimui 2 metai
  SIDCC Google Analytics slapukas, skirtas naudotojų duomenų nuo neteisėtos prieigos apsaugojimui. 2 mėn.
  Google slapukai
  AID, S, DSID, TAID Google slapukai, skirti reklamos tikslams. 2 mėn.
  Facebook slapukai
  _js_reg_fb_ref Facebook slapukas, skirtas reklamos tikslams. Iki seanso pabaigos
  datr Facebook slapukas, skirtas naudotojo identifikavimui. 2 metai
  Fr, sb Facebook slapukas, leidžiantis Facebook socialiniui tinklui rodyti reklamą. 3 mėn.
  locale Facebook slapukas, saugantis informaciją apie vartotojo kalbos pasirinkimą Facebook paslaugoje. 7 dienos
  reg_ext_ref, reg_fb_gate, reg_fb_ref Facebook slapukas, saugantis informaciją, apie tai, koks paskutinis tinklapis buvo atidarytas vartotojo, kuris naudojosi Facebook paslauga. Iki naršyklės uždarymo
  wd Facebook slapukas, kuris reguliuoja Facebook puslapio dydį vartotojo ekrane. Iki seanso pabaigos
  Omnisend slapukai
  omnisendAnonymousID Omnisend slapukai, skirti, kad svetainėje būtų įgalintos teikiamos paslaugos bei užtikrinamas tinkamas jų veikimas. 1 metai
  omnisendCartProducts, omnisendSessionID, soundest-views, soundestID Omnisend slapukai, skirti, kad svetainėje būtų įgalintos teikiamos paslaugos bei užtikrinamas tinkamas jų veikimas. Iki seanso pabaigos

  3. Kaip keisti slapukų naudojimo tvarką?

  Slapukus galima tvarkyti ir valdyti savo interneto naršyklės nustatymuose. Tai daryti vartotojas gali bet kuriuo metu. Jeigu pageidaujama sužinoti plačiau, kaip valdyti įdiegtus slapukus ar juos pašalinti, rekomenduojame apsilankyti oficialioje savo naršyklės internetinėje svetainėje arba naršyklės pagalbos skiltyje. Išsamesnės informacijos apie slapukus taip pat galima rasti www.aboutcookies.org svetainėje.
  Svarbu žinoti, kad kai kuriose naršyklėse ištrynus slapukus, svetainės funkcijos gali iš dalies arba visiškai nebeveikti, todėl slapukų trinti ar blokuoti nerekomenduojame.
  Jeigu svetainėje veikia trečiųjų šalių įskiepiai, pvz. bendravimo sistemų, statistikos sistemos, bei tos sistemos naudoja slapukus, tai „Vyno kambarys“ svetainė nėra atsakinga už šių trečiųjų šalių slapukų naudojimą. Trečiųjų šalių slapukų naudojimui taikomos jų nustatytos privatumo taisyklės.

Ar Jums jau yra 20 metų?
Taip Ne